image banner
  • Đảng Ủy phường
  • UBND phường
  • HĐND phường
  • Các Ban nghành
  • UB Mặt trận & Các đoàn thể
Đảng Ủy phường
STT Họ Và Tên Thông tin
1
Phạm Như Ý
Chức danh:Bí thư Đảng ủy phường
Điện thoại:0905 569 323
Email:phamnhuy@phuyen.gov.vn
2
Lê Thị Thu Sang
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy phường
Điện thoại:0918 250 761
Email:lethithusang@phuyen.gov.vn
3
Nguyễn Thị Ánh Tâm
Chức danh:Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ phường
Điện thoại:0932 529 186
Email:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG 9
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 9, Thành Phố Tuy Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 02573 849786 -
 Email: phuong9.tuyhoa@phuyen.gov.vn