image banner
ĐẢNG UỶ PHƯỜNG 9 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 96-QĐ/TW CỦA TRUNG ƯƠNG, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 120-KH/TU CỦA BTV THÀNH UỶ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 107-KH/ĐU CỦA ĐẢNG UỶ PHƯỜNG VỀ THỰC HIỆN VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CHỨC DANH, CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Chiều ngày 23/5/2023, Đảng ủy Phường 9 tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 96–QĐ/TW ngày 02/02/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và triển khai Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Kế hoạch số 107-KH/ĐU ngày 22/5/2023 của Đảng ủy Phường 9 về thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.
Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu, người được lấy phiếu tín nhiệm và người ghi phiếu tín nhiệm. Bên cạnh đó, việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, cố ý làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Xác định việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp); cán bộ giữ nhiều chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thì lấy phiếu tín nhiệm tối đa ở 02 nơi cán bộ công tác và sinh hoạt.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.
anh tin bai
anh tin bai
Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 14
  • Tất cả: 9,185

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG 9
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 9, Thành Phố Tuy Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 02573 849786 -
 Email: phuong9.tuyhoa@phuyen.gov.vn