image banner
UBND Phường 9 triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo NQ HĐND tỉnh

Thực hiện Công văn số 7020/UBND-NV, ngày 26 tháng 10 năm 2023 của
UBND thành phố Tuy Hòa về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND (Văn
bản quy phạm pháp luật) quy định chức danh, kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp
đối với đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố;
mức hỗ trợ và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người tham gia hoạt động ở thôn, buôn,
khu phố trên địa bàn tỉnh.
         Sáng ngày 30.10.2023. UBND Phường 9 triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo NQ HĐND tỉnh. UBND Phường 9 đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong tập thể Đảng ủy – HĐND– UBND - UBMTTQVN, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố; Trưởng Ban CTMT; các Chi hội trưởng 12 khu phố thuộc phường.
         Qua ý kiến góp ý của các cá nhân có liên quan, UBND phường 9 tổng hợp các
ý kiến góp ý, như sau:
    1. Thống nhất dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định chức danh, kiêm
nhiệm chức danh, mức phụ cấp đối với đối với người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; mức hỗ trợ và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người
tham gia hoạt động ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.
         2. Đề nghị bổ sung khoản 2, Điều 7 dự thảo Nghị quyết HĐND Tỉnh như sau:
Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, khu
phố đối với Chi hội trưởng Chữ thập đỏ.
         3. Dự thảo cần phải bổ sung phù hợp với các quy định hiện hành cũng như phù
hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đặc biệt là biên soạn
các nội dung: Mức phụ cấp đối với đối với người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố tại Điều 4; Phụ cấp tăng thêm theo trình độ chuyên môn
đối với đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố
tại Điều 5; Phụ cấp kiêm nhiệm tại Điều 6; Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực
tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, khu phố tại Điều 7 của dự thảo Nghị quyết phù
hợp với quy định tại Điều 34, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính
phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố.
         4. Đề nghị bổ sung thêm dự thảo Nghị quyết HĐND Tỉnh như sau: Mức hỗ trợ
hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, khu phố đối với
Chi hội phó các Chi hội ở thôn, buôn, khu phố.

anh tin bai
Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG 9
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 9, Thành Phố Tuy Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 02573 849786 -
 Email: phuong9.tuyhoa@phuyen.gov.vn